آموزش مشت کردن دستها در یوگا

 

حرکات نشسته یوگا - مشت کردن دستها

آرتروز استخوان ،بیماری متداول در زنان است و معمولاً در ابتدای یائسگی احساس می شود.انجام این تمرین در پیشگیری از مبتلا شدن به آرتروز دست و مچ کمک می کند و همچنین برای تنیسورها مفید می باشد.

1. روی زمین و یا هر جا که راحتید بنشینید.

2. بازوی خود را جلو آورده و موازی با زمین نگه دارید.

3. دستان خود را مشت کنید بصورتی که انگشت شصت شما در میان انگشتان دیگر باشد.

4. همراه با دم دستانتان را باز کنید و انگشتانتان را به جلو بکشید.

5. همراه با بازدم دوباره انگستان خود را مشت کنید.

6. این حرکت یوگا را 8 بار انجام داده و سپس بر روی دست دیگر انجام دهید.حال می توانید هر دو دست را همزمان تمرین دهید.

به همزمانی دم و بازدم و حرکت دقت کنید.به کشش دستان و خود حرکت نیز توجه داشته باشید.

تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ _ مهرنوش نصوری

www.seemorgh.com

/ 0 نظر / 157 بازدید