حرکت سلام بر خورشید یوگا

 

1. ابتدا از حرکت کوه (تاداسانا) شروع می کنیم. در وضعیت کوه می ایستیم و کف دستهakairan

سلام بر خورشید یوگا

ا را بصورت دعا و نیایش روی هم قرار می دهیم.

2. همراه با دم، بازوها را همزمان بالا برده و کف دستها را همچنان بر روی هم می گذاریم.

akairan

سلام بر خورشید یوگا

3. همزمان با بازدم خم شده و کف دستها را بر روی زمین قرار می دهیم.(در این حرکت زانوها نباید خم شود ولی اگر نتوانستید این حرکت را انجام دهید، کمی زانوها را خم کنید تا دستها به زمینakairan

سلام بر خورشید یوگا

برسند.)

4. با دم پای راست خود را به عقب می کشیم ، انگشتان پا بر روی زمین هستند و پای چپ خود را در زاویه قائمه نگه داشته و چانه را بالا می آوریم.akairan

سلام بر خورشید یوگا

5. همزمان با بازدم پای سمت چپ را نیز عقب برده و وزن خود را بر روی کف دستها می اندازیم.

akairan

سلام بر خورشید یوگا

6. نفس را در سینه حبس می کنیم، زانوها را خم کرده سپس سینه و پیشانی خود را بر روی زمین گذاشته ، باسن را بالا نگه می داریم و انگشتان پا را خم می کنیم.(هشت نقطه)akairan

سلام بر خورشید یوگا

7. همزمان با دم ، قسمت جلوی بدن را بالا کشیده و پاها را بر روی زمین پهن می کنیم.(حرکت کبری)

akairan

سلام بر خورشید یوگا

8. همراه با بازدم با آوردن فشار بر روی دستان باسن خود را بالا می کشیم.akairan

سلام بر خورشید یوگا

9. حرکت 4 را دوباره انجام می دهیم با این تفاوت که این بار پای چپ خود را عقب می کشیم و پای راست را بصورت زاویه قائمه جلو نگه می داریم و چانه را بسمت بالا می کشیم.

akairan

سلام بر خورشید یوگا

10. همراه با بازدم، پای عقبی خود را جلو آورده پاها را کنار هم قرار می دهیم و بلند می شویم در این حالت باید کف دستان بر روی زمین باشد.akairan

سلام بر خورشید یوگا

11. همراه با دم به آرامی بلند می شویم و دستها را بالا آورده و تا آنجایی که می توانیم به عقب خم می شویم.

akairan

سلام بر خورشید یوگا

12. در آخر با بازدم به حالت تاداسانا می ایستیم.akairan

سلام بر خورشید یوگا
 


همانطور که می دانیم برای انجام همه حرکات در

یوگا

باید از انجام صحیح آن آگاه باشیم تا اثر مطلوب را بر ما بگذارد.

تهیه و ترجمه:ـ مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com

 

انتهای ستون فقراتی صحیح و صاف نتیجه هر وضعیت صحیح می باشد. در وضعیت صندلی انتهای ستون فقرات و پاها نیرومند شده و قفسه سینه و شکم منبسط می شود.

1. در وضعیت کوه( تاداسانا) می ایستید.akairan

وضعیت صندلی 1

2.

بازوها را کشیده ، ستون فقرات را به سمت بالا بکشید.

akairan

وضعیت صندلی 1

3.

زانوها را خم کرده و قسمت بالای بدن را در زاویه 45 درجه نگه دارید.
akairan

وضعیت صندلی 1

در این وضعیت انتهای ستون فقرات باید صاف و کشیده باشد.اجازه دهید که وزن قسمت بالای بدن در لگن خاصره فرو رفته که در این صورت ماهیچه های پا آرام می شوند و وزن بدن مستقیم به زمین می رود. قفسه سینه به آرامی به سمت شکم می آید. به آرامی نفس می کشیم و بر روی حرکت تمرکز می کنیم.

محل تاثیر حرکت:
• رانها
موارد درمانی:
• صاف بودن کف پا
فواید حرکت:
• نیرو بخشیدن به قوزک پا،رانها و ستون فقرات
• کشش در ماحیه شانه ها و قفسه سینه
• تحریک ارگانهای شکمی ، دیافراگم و قلب
• کاهش صاف بودن کف پا
موارد منع حرکت:
• سردرد
• بی خوابی
• فشار خون پایین

تهیه و ترجمه:مهرنوش نصوری

/ 0 نظر / 1035 بازدید